Spôsoby osadenia Eura MAXI plastovej zatrávňovacej dlažby

Eura MAXI zatrávňovací panel je možné aplikovať rôznymi spôsobmi od klasickej pokládky až po výplň tvorenú betónom. Na základe našich dobrých rád, dosiahnete najkvalitnejší výsledok.

Nami odporúčané varianty pokládky:

Spôsob č. 1: Klasická pokládka s výmenou podložia bez netkanej geotextílie
Spôsob č. 2: Klasická pokládka s výmenou podložia s netkanou geotextíliou
Spôsob č. 3: Pokládka s výmenou podložia a použitím tkanej geotextílie
Spôsob č. 4: Pokládka bez výmeny podložia pre chodcov a osobné autá
Spôsob č. 5: Pokládka s použitím betónovej výplne