Pokládka zatrávňovacej dlažby s výmenou podložia bez geotextílie

Plocha sa odkope podľa požadovanej únosnosti hotovej zatrávnenej plochy (viď obr.). Zhutní sa valcom alebo ručným vibrovacím zariadením. Na plochu sa nasype štrková drť frakcie 5 - 63 mm o prislúchajúcej hrúbke. Opäť sa zhutní. Následne sa vysype vyrovnávacou vrstvou štrkodrvy frakcie 0 - 8 mm do hrúbky 2 - 3 cm. Položia a zmontujú sa zatrávňovacie dosky Eura MAXI a presypú sa zeminou. Aplikuje sa trávnatý osev a zalieva sa podľa potreby.

Máte záujem o cenu? Pošlite nám vašu požiadavku, radi Vám pomôžeme.