Pokládka zatrávňovacej plastovej dlažby pre zelené parkovisko

Netkanú geotextíliu je vhodné použiť v prípade, ak chceme vyrovnávaciu vrstvu zo štrkodrvy nahradiť  štrkopieskom. Použitím netkanej geotextílie (100 - 150 g/m²) zabránime vymývaniu jemných častíc hliny do podložia.
Plocha sa odkope podľa požadovanej únosnosti hotovej zatrávnenej plochy (viď obr.). Zhutní sa valcom alebo ručným vibrovacím zariadením. Na plochu sa nasype štrková drť frakcie 5 - 63 mm o prislúchajúcej hrúbke. Opäť sa zhutní. Následne sa vysype vyrovnávacou vrstvou štrkopiesku do hrúbky 2 - 3 cm, na ktorú sa následne položí netkaná geotextília. Položia a zmontujú sa zatrávňovacie dosky Eura MAXI a presypú sa zeminou. Aplikuje sa trávnatý osev a zalieva sa podľa potreby.

Potrebujete ďalšie informácie, alebo zistiť cenu? Napíšte nám ešte dnes.