Realizácia zeleného parkoviska s výmenou podložia a použitím tkanej geotextílie

Použitie tkanej geotextílie zvyšuje nosnosť, umožňuje minimalizáciu hĺbky podložia a pokládku aj na problematickom podloží, akým sú napríklad mäkké íly.

Tento systém sa používa tam, kde ideme vytvárať nové zatrávnené plochy, ktoré musia byť navyše spevnené a dostatočne únosné. Na spevnenie podložia sa používajú geosyntetiká – geomreže a geotextílie. Konkrétny typ geosyntetiky a zloženie vystuženej zemnej konštrukcie závisí od kvality stávajúceho podložia, ako sú skonsolidované podložie, nehomogénne navážky, hladina podzemnej vody a pod.; a požadovanej nosnosti plochy so zatrávňovacími doskami (zatrávnená plocha pre peších, osobné autá, nákladné autá a pod.).
Záujmová plocha sa odkope na požadovanú hĺbku podľa kvality podložia a požadovanej nosnosti hotovej zatrávnenej plochy (viď tab.). Plocha sa splaníruje a čiastočne zhutní. Na podklad sa rozprestrie geotextília bez záhybov s prekryvom pásov 0,2 m a zafixuje sa k podložiu pomocou „U-skoby*“.

Podložie

Konštrukčné vrstvy

Navrhovaná geosyntetika

Nosnosť zatrávnenej plochy

Skonsolidované

Edef0 = 15-20 MPa

H1 = 10cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP 40/40

Osobné autá

Skonsolidované

Edef0 = 15-20 MPa

H1 = 15cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP  60/60

Nákladné autá

Navážky

Edef0 = 5-10 MPa

H1 = 15cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP 60/60

Osobné autá

Navážky

Edef0 = 5-10 MPa

H1 = 20cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP 80/80

Nákladné autá

Mäkké íly

Edef0 < 5 MPa

H1 = 20cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP 60/60

Osobné autá

Mäkké íly

Edef0 < 5 MPa

H1 = 25cm

H2 = 2-3cm

KORTEX GT PP 80/80

Nákladné autá

 

Požiadajte si o cenu zatrávňovacej tvárnice tu.