Pokládka zatrávňovacej dlažby s použitím betónovej výplne

Použitie betónovej výplne môže byť veľmi užitočné najmä pri vytváraní chodníkov uprostred budúcich zatrávnených plôch.  Zatrávňovacie dosky Eura MAXI plnia funkciu strateného debnenia, minimalizujú praskanie betónu a vytvárajú štruktúrovaný povrch podobný zámkovej dlažbe.

Plocha sa odkope podľa požadovanej únosnosti hotovej zatrávnenej plochy. Zhutní sa valcom alebo ručným vibrovacím zariadením. Na plochu sa nasype štrková drť frakcie 5 - 63 mm o prislúchajúcej hrúbke. Opäť sa zhutní. Následne sa vysype vyrovnávacou vrstvou štrkodrvy frakcie 0 - 8 mm do hrúbky 2 - 3 cm.  Na pripravené podložie sa umiestni nepriepustná separačná fólia zabraňujúca difundovaniu vody z čerstvého betónu do podložia. Položia sa zatrávňovacie dosky a vylejú sa betónom.

Vylepšený povrch proti vzniku vyjazdených koľají: Na vyťažených miestach je dobré položiť na  separačnú fóliu aj geotextíliu. Až potom aplikujeme zatrávňovacie dosky a betónovú výplň. Zabránime tak vzniku vyjazdených koľají.

Máte záujem o cenovú ponuku na Eura MAXI? Vyžiadajte si ju ešte dnes.