Navigation:

E-Shop PreDomyaZáhrady.sk

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.
Internetové záhradné centrum

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.
OZY s.r.o.
obchod(zavin)prezahrady.sk
+421 917 757 403
+421 907 521 938

OZY na FACEBOOK-u

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.

Technické a fyzikálne vlastnosti gumových povrchov

Všeobecná charakteristika materiálu


Gumová dlažba je vyrábaná zo zmesi recyklovaného gumového granulátu (z opotrebovaných pneumatík (SBR)) a bezfarebného, alebo farebného polyuretánového pojiva. Používa sa hlavne na vytváranie náraz tlmiacich plôch detských a multifunkčných ihrísk, telocviční, dvorov, maštalí, letných reštaurácií, cyklistických a peších chodníkov.

Základné technické a fyzikálne vlastnosti

Gumová dlažba je čiastočne vodopriepustná, odoláva poveternostným vplyvom (sneh, dážď, mráz), avšak po položení do exteriéru a pri vystavení priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k miernej zmene odtieňa a pôvodného lesku. Neodoláva ropným látkam a iným organickým rozpúšťadlám.

Tolerancia rozmerová.......0,5%
Tepelná rozťažnosť..........0,15 mm/°C/m

Pri exteriérovom uložení je treba brať na zreteľ výrazné teplotné rozdiely, teda aj vplyv  na rozmer gumovej dlažby. Dlažba je vyrábaná štandardne v čiernej, červenej a zelenej farbe.

Dopadové zóny

Gumová dlažba v zmysle STN EN 1177 a ST EN 1176 zabezpečuje HIC – kritickú výšku voľného pádu v rozmedzí 0,7m-2,95m v závislosti od hrúbky dlažby, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 20mm-75mm a typu profilu.
Rozmery a umiestnenie dopadovej plochy určí projektant podľa vybavenia a charakteru konkrétneho detského ihriska, prípadne športoviska. Dopadová zóna končí okrajom gumovej dlažby, teda obrubník nie je súčasťou dopadovej zóny.

Skladovanie a balenie

Výrobky sú expedované buď voľne po kusoch, alebo na drevených paletách rozmeru 1050x1050 mm zabalené v ochrannej fólií Skladovať dlažbu bez paliet je možné iba na rovnej ploche bez výčnelkov a max do výšky 2metrov dlažby. Výrobky na paletách nie je možné stohovať. Výrobky je nutné skladovať mimo priameho slnečného žiarenia v suchom prostredí, alebo je nutné zabezpečiť tieto vlastnosti tmavou vodonepriepustnou fóliou. Počet ks (m²) gumovej dlažby balenej na palete závisí od hrúbky a profilu jednotlivej dlažby. K sprievodným dokladom je dodané aj označenie identifikácie a zhody výrobku.