Navigation:

E-Shop PreDomyaZáhrady.sk

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.
Internetové záhradné centrum

Kontaktujte nás

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.
OZY s.r.o.
obchod(zavin)prezahrady.sk
+421 917 757 403
+421 907 521 938

OZY na FACEBOOK-u

Pre zobrazenie počasia je potrebné povoliť JavaScript v nastaveniach prehliadača.

Jutové Prírodné Geotextílie

Hlavným účelom jutových a kokosových geotextílií je protierózna ochrana. Riziko erózie vzniká najmä pri strmých svahoch. Prírodné protierózne siete pomáhajú obmedziť pôdnu eróziu a prispievajú tak k úspešnému uchyteniu vegetácie na svahoch. 

Použitie: 

 • násyp ciest, diaľníc a železníc; 
 • ochrana výsadby v parkoch, záhradách; 
 • zatrávňovanie v rámci protieróznych opatrení; 
 • ochrana lyžiarskych zjazdoviek; 
 • rekultivácia skládok a odvalov, zahladenie následkov ťažby uhlia, piesku a podobne; 
 • ochrana svahu proti veternej erózii; 
 • cestné priekopy vo veľkom sklone; 
 • brehy potokov, riek a kanálov ohrozených tečúcou vodou; 

Pri osádzaní prírodných geotextílií je potrebné zohľadniť požadovanú dĺžku životnosti protieróznej siete  a sklon  svahu.  Jutová  geotextília o hmotnosti 500g/m2  má životnosť maximálne 3 roky a maximálny sklon svahu 45°. Kokosová geotextília o plošnej hmotnosti 400g/m2  má životnosť približne 5 rokov a maximálny doporučený sklon svahu je 30°. Kokosová geotextília o plošnej hmotnosti 700g/m2 je určená do extrémnych podmienok v dosahu prúdiacej vody. 

Spôsob inštalácie geotextílie 

Pôdny profil musí byť spracovaný do hĺbky cca 75 mm a musí byť zbavený odpadov. Veľké kamene môžu byť odstránené alebo ponechané s tým, že geotextília bude v týchto miestach vynechaná. Pôdu možno prihnojiť. Existujúce kríky sa zrežú na výšku cca 30 cm a sieť sa na navlečie. Povrch svahov sa prekyprí a oseje  trávovým semenom v množstve 30 až 50 g/m2.  V prípade,  že sa požaduje miestna vegetácia (napr. v rezervácii), použijú sa smietky zo seníkov alebo seno z danej oblasti, zožaté tak, aby semená dozreli až pod geotextíliou. 

Pásy sa rozbaľujú zo svahov dole s presahom  50 cm alebo pozdĺž päty svahu, kedy začíname od najnižšieho pásu, aby pod pásy nemohla zatiecť voda. Pásy sa pokladajú s presahom  cca  10  cm. 

Geotextília sa pokladá voľne bez napínania, aby mohli prebiehať teplotné zmeny. Konce a cípy vrchného pruhu sa zapustia do 15 cm hlbokej ryhy a zaistia sa kolíkmi (asi 3 kolíky na 1m). Spodné konce alebo cípy sa podhrnú v dĺžke min.  15  cm  a zafixujú sa kolíkmi, kameňmi alebo latkovým plotom, alebo sa geotextília zasunie za rub nadväzujúceho objektu (oporná stena, mostné krídlo apod.). 

Pozdĺž spoja s presahmi 10 až 20 cm sa odporúča kotviť po 0,5 až 1 m. Ďalšia rada kolíkov sa umiestni šachovite do stredu pruhu opäť po 0,5 až 1 m. Materiál kolíkov závisí na podloží – do hliny a piesku drevené kolíky alebo kovové skoby, do štrku drevené alebo oceľové kolíky. 

Literatúra: Ing. K. Zlatuška, CSc.: Ochrana břehů vodního toku zejména za podpory geotextilií, MZLU Brno, 2003

 

Navštívte Váš eShop a pozrite si ceny jednotlivých geotextílií.

 

Jutová Geotextília 250g/m2

 • Je určená na svahy do sklonu 30°, ktoré nie sú ohrozené tečúcou vodou. 
 • Aplikácia priamo na upravenú zem.
 • Krátka až strednedlhá doba rozkladu. 
 • Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Šírka

Nábal

122cm

50bm

Jutová Geotextília 500g/m2

 • Je určená na svahy do sklonu 45°, ktoré nie sú ohrozené tečúcou vodou. 
 • Aplikácia priamo na upravenú zem.
 • Strednedlhá doba rozkladu. 
 • Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Šírka

Nábal

122cm

50bm

Kokosová Geotextília 400g/m2

 • Je určená na viac exponované svahy do sklonu 30°.
 • Možnosť aplikácie na miesta s mierne prúdiacou vodou.
 • Stredne dlhá doba rozkladu. 
 • Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Šírka

Nábal

200cm

50bm

Kokosová Geotextília 700g/m2

 • Je určená na svahy do sklonu 45°, ktoré sú ohrozené prúdiacou vodou. 
 • Alternatívne možné použiť na neexponované svahy so sklonom väčším ako 45°.  
 • Veľmi dlhá doba rozkladu. 
 • Po rozklade pôsobí ako hnojivo.

Šírka

Nábal

100cm; 200cm

50bm